Anpassningar av studiestödet till vissa EG-direktiv, m.m.

Proposition 2005/06:134

Regeringens proposition 2005/06:134

Anpassningar av studiestödet till vissa
EG-direktiv,

Prop.

m.m.

2005/06:134

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 mars 2006

Göran Persson

Lena Hallengren

(Utbildnings- och kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås vissa ändringar i bl.a. studiestödslagen (1999:1395) så att reglerna om utländska medborgares rätt till svenskt studiestöd anpassas till förändringarna inom
EG-rätten.
Utvecklingen av
EG-rätten
innebär bland annat att den fria rörligheten för personer underlättas och att principen om likabehandling av sociala förmåner, inklusive studiestöd, utvidgas till vissa nya grupper. Förslagen till lagändringar innebär bland annat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-03-16 Bordläggning: 2006-03-16 Hänvisning: 2006-03-17 Motionstid slutar: 2006-03-31

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)