Anpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på läkemedel

Proposition 2018/19:106

Anpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på läkemedel

Regeringens proposition 2018/19:106

Anpassningar av svensk lag med anledning av

Prop.

EU-förordningen
om säkerhetsdetaljer på

2018/19:106

läkemedel

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 april 2019

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till lagändringar som syftar till att anpassa

svensk rätt till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 av

den 2 oktober 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets

direktiv 2001/83/EG genom fastställande av närmare bestämmelser om de

säkerhetsdetaljer som anges på förpackningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-04-09 Bordlagd: 2019-04-09 Hänvisad: 2019-04-10 Motionstid slutar: 2019-04-24
Förslagspunkter (6)