Anslutning till och genomförande av barlastvattenkonventionen

Proposition 2008/09:229

2008/09:229

kraft.

dels

skadliga.

stycket

ning,

den.

vatten.

återkallas

dessa

behövs.

8

dessa

resurser.

om

stycket.

om

(1986:223)

omedelbart

barlastvattendagbok,

inträffade,

nas.

förvaltningsdomstol.

lydelse.

fartyg.

lagen.

sjöklart.

fartyget,

fartyg.

sjöklart.

stämmelser,

sediment.

världshandelsflottans

vatten.

konventionen.

konventionen.

träda

genom

möjligt

sätt.

ekosystemet.

kännas.

statsstödsregler.

godkända

barlastvatten.

syfte.

bestämmelser

det.

undantas

(flaggstatsprincipen)

tering.

riktlinjer.

detta

förekommer.

användas.

behövliga

del.

bogserande

planen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-07-16 Bordläggning: 2009-08-13 Hänvisning: 2009-08-20 Motionstid slutar: 2009-09-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (7)