Arkivfrågor

Proposition 2004/05:124

Regeringens proposition 2004/05:124

Arkivfrågor

Prop.

2004/05:124

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2005

Göran Persson

Leif Pagrotsky

(Utbildnings- och kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen förslag och bedömningar för det fortsatta arbetet inom arkivområdet.

Den betydelse arkiven har för att vi skall kunna förstå vårt samhälle och historia understryker vikten av att våra arkiv är tillgängliga. Detta är angeläget inte minst från demokratiska utgångspunkter. Det är därför viktigt att Riksarkivet och landsarkiven förstärker arbetet med att tillgängliggöra arkivmaterial för olika grupper. Regeringen föreslår att ett tidsbegränsat nationellt uppdrag för arkivpedagogiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Trycklov: 2005-03-18 Inlämning: 2005-03-22 Bordläggning: 2005-03-22 Hänvisning: 2005-03-23 Motionstid slutar: 2005-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)