Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

Proposition 2013/14:249

prop 2013/14 249 d2

1201

KN 2008

VARUSLAG

Bastullsats

Kategori

8207 50 90 00

----
Andra slag

2

0

8207 60

- Verktyg för arborrning o.d. eller driftning

8207 60 10 00

--
Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant

2

0

--
Med verksam del av annat material

---
För arborrning

8207 60 30 00

----
För metallbearbetning

2

0

8207 60 50 00

----
Andra slag

2

0

---
För brotschning

8207 60 70 00

----
För metallbearbetning

2

0

8207 60 90 00

----
Andra slag

2

0

8207 70

- Verktyg för fräsning

--
För metallbearbetning

8207 70 10 00

---
Med verksam del av kermet

2

0

---
Med verksam del av annat material

8207 70 31 00

----
Skaftfräsar

2

0

8207
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.