Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit

Proposition 2018/19:53

Regeringens proposition 2018/19:53

Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det

Prop.

sociala området med anledning av brexit

2018/19:53

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 februari 2019

Stefan Löfven

Annika Strandhäll (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås att svenska sociala trygghetsförmåner, med undantag för arbetslöshetsersättning, fortsatt ska kunna betalas ut till enskilda i Förenade kungariket under en övergångsperiod. Vidare föreslås att enskilda ska kunna få ersättning för vårdkostnader under samma övergångsperiod. Därutöver föreslås att de
EU-rättsliga
principerna om likställande av förmåner m.m. och sammanläggning av intjänade försäkringsperioder fortfarande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-02-26 Bordlagd: 2019-02-26 Hänvisad: 2019-02-27 Motionstid slutar: 2019-03-06
Förslagspunkter (2)