Åtgärder för att stabilisera bostadskreditmarknaden

Proposition 1993/94:76

Regeringens proposition

1993/94:76

Åtgärder för att stabilisera

bostadskreditmarknaden

Regeringen överlämnar denna proposition

till riksdagen.

Stockholm den 28 oktober 1993

Carl Bildt

Bo Lundgren

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram dels förslag

till åtgärder i syfte att motverka

obestånd hos ägare av bostadshus som

byggts eller byggts om med statligt stöd,

dels förslag till åtgärder som

underlättar finansieringen av bostads-

byggandet de närmaste åren.

Regeringen föreslår bl.a. att alla krav

på viss
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-10-29 Bordläggning: 1993-10-29 Hänvisning: 1993-11-08 Motionstid slutar: 1993-11-18
Förslagspunkter (8)
Följdmotioner (8)