Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Proposition 2012/13:12

Regeringens proposition 2012/13:12

Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. Prop.

2012/13:12

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 september 2012

Fredrik Reinfeldt

Hillevi Engström

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen omfattar ändringar och förtydliganden i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

I lagen om arbetslöshetsförsäkring föreslås ändringar i de allmänna villkoren. Det föreslås även genomgripande förändringar av systemet för åtgärder. Förändringarna innebär att bestämmelserna om nedsättning av dagpenning upphävs och att avstängning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-10-03 Bordläggning: 2012-10-04 Hänvisning: 2012-10-15 Motionstid slutar: 2012-10-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)