Auktionering av utsläppsrätter

Proposition 2011/12:143

Regeringens proposition 2011/12:143

Auktionering av utsläppsrätter

Prop.

2011/12:143

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 april 2012

Fredrik Reinfeldt

Lena Ek

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås lagändringar som kompletterar Europeiska kommissionens förordning om auktionering av utsläppsrätter.

Av förordningen följer att
EU-kommissionen
och de medlemsstater som valt att inte inrätta en nationell plattform ska ha en gemensam auktionsplattform för auktionering av utsläppsrätter i form av antingen 2- dagars spotkontrakt eller
5-dagars
futurekontrakt. Ett
5-dagars
futurekontrakt är ett finansiellt instrument, medan handel med
2-dagars
spotkontrakt är att betrakta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-04-16 Bordläggning: 2012-04-17 Hänvisning: 2012-04-18 Motionstid slutar: 2012-05-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)