Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

Proposition 2018/19:45

Regeringens proposition 2018/19:45

Avskaffad skattereduktion för

Prop.

fackföreningsavgift

2018/19:45

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 februari 2019

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den nu gällande skattereduktionen för fackföreningsavgift infördes den 1 juli 2018 och innebär en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda avgift som en medlem under året har betalat till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation, förutsatt att den sammanlagda avgiften under året uppgår till minst 400 kronor.

I denna proposition föreslås att skattereduktionen för fackföreningsavgift ska avskaffas från och med den 1 april 2019. I kontrolluppgifter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-02-14 Bordlagd: 2019-02-14 Hänvisad: 2019-02-15 Motionstid slutar: 2019-03-01
Förslagspunkter (2)