Avstående från besittningsskydd

Proposition 2005/06:13

Regeringens proposition 2005/06:13

Avstående från besittningsskydd

Prop.

2005/06:13

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 september 2005

Bosse Ringholm

Mona Sahlin

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att kravet på att avtal om avstående från besittningsskydd skall godkännas av hyresnämnden för att vara gällande tas bort för vissa slag av upplåtelser.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.

1

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut..................................................................

3

2

Lagtext

...............................................................................................

4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2005-09-21 Bordläggning: 2005-09-22 Hänvisning: 2005-09-27 Motionstid slutar: 2005-10-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)