Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten

Proposition 2012/13:53

Regeringens proposition 2012/13:53

Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till

Prop.

förmån för Palestinska myndigheten

2012/13:53

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 december 2012

Fredrik Reinfeldt

Gunilla Carlsson

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Sveriges regering har undertecknat ett avtal med PLO till förmån för Palestinska myndigheten. Enligt avtalet ska Palestinska myndighetens representation i Stockholm, dess personal och familjemedlemmar som ingår i tjänstemännens hushåll ha immunitet och vissa privilegier i Sverige. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet. Vidare föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-12-06 Bordläggning: 2012-12-07 Hänvisning: 2012-12-10 Motionstid slutar: 2013-01-18
Förslagspunkter (2)