Avveckling av försäkringsdelegationerna samt ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd

Proposition 2006/07:10

Regeringens proposition 2006/07:10

Avveckling av försäkringsdelegationerna samt

Prop.

ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd

2006/07:10

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 november 2006

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Försäkringskassans försäkringsdelegationer avvecklas. I samband med att försäkringsdelegationerna avvecklas föreslås att Försäkringskassan övertar ansvaret för tillsättandet av ledamöter i socialförsäkringsnämnderna. Vidare föreslås att Försäkringskassan övertar ansvaret för att besluta om deltagande i finansiell samordning och annan samverkan inom rehabiliteringsområdet.

Slutligen föreslås att ärenden om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-11-06 Bordläggning: 2006-11-07 Hänvisning: 2006-11-08 Motionstid slutar: 2006-11-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)