Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar

Proposition 2008/09:115

2008/09:115

treåringar.

försäkring.

försäkring.

kostnader.

kommunen

något

skall

föra

hävas

förhållandet.

tillståndet

hållandet.

godkännandet

huvudmannen

het

höga.

skilda

bart.

kommunen

tagits

domstol.

Statens

allmän

till

snarast

snarast

kommunalt

följande

anställas.

året.

föräldraskapet.

stärkas.

som

företagande.

skolområdet.

m.m.

grad

öppen

verksamhet”.

hemmet.

pedagogisk

verksamhet

verksamhet.

valfrihet.

att

(1985:1100)

kommuner.

allmänna

samhet.

kommunens

ansvar.

hetsprövning.

tagits

sorgen.

bidragets

pedagogisk

enskild

annan

kontinuitet

barnsomsorgen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-02-10 Bordläggning: 2009-02-10 Hänvisning: 2009-02-11 Motionstid slutar: 2009-02-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)