Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m.

Proposition 2001/02:140

Regeringens proposition 2001/02:140

Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i Prop. inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och 2001/02:140 på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2002

Ingela Thalén

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till begränsningar av möjligheten att i in-

komstslaget näringsverksamhet dra av kapitalförluster på delägarrätter

och på andelar i svenska handelsbolag samt på andelar i utländska del-

ägarbeskattade företag. Juridiska personers kapitalförluster på rörelsebe-

tingade delägarrätter skall fortsättningsvis endast få dras av mot kapital-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2002-04-15 Bordläggning: 2002-04-15 Hänvisning: 2002-04-16 Motionstid slutar: 2002-05-02
Förslagspunkter (1)