Begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen

Proposition 2012/13:124

Begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen

Regeringens proposition 2012/13:124

Begreppet beskattningsbar person – en teknisk

Prop.

anpassning av mervärdesskattelagen

2012/13:124

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en teknisk justering av mervärdesskattelagen (1994:200) i syfte att underlätta tolkning och tillämpning av lagen. Förslaget innebär att begreppet ”yrkesmässig verksamhet” tas bort och ersätts med de unionsrättsliga begreppen ”beskattningsbar person” och ”ekonomisk verksamhet”. Även de nuvarande begreppen ”företagare” och ”näringsidkare” slopas.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-26 Bordläggning: 2013-03-26 Hänvisning: 2013-03-27 Motionstid slutar: 2013-04-10
Förslagspunkter (4)