Behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet

Proposition 2008/09:96

2008/09:96

studiestödsdatalag.

studiestödsnämndens

statistiken

studiesociala

studerande,

avgöranden.

som

stycket.

berövanden,

verksamheten.

har

stycket.

personuppgifter

sådan

uppgifterna

eller

uppgifterna.

denna

utomlands.

CSN.

åtkomst.

förordning.

heten.

av

uppgifter.

domstol.

Diabas

handlingar.

(dataskyddsdirektivet)

friheterna)

bindande.

behandling.

direktivet.

studiestödsverksamhet

väsendet.

heten.

myndighetens

studiestödsområdet.

datalag.

studiestödsdatalagen.

lagstiftning

regleringen.

behandlas.

uppgiftslagen.

behandlingen

förordat

förändringar.

sociala

studerande,

visst

vägledande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-12-18 Bordläggning: 2008-12-18 Hänvisning: 2008-12-19 Motionstid slutar: 2009-01-16
Förslagspunkter (1)