Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet

Proposition 2018/19:33

Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet

Regeringens proposition 2018/19:33

Behandling av personuppgifter samt registrering

Prop.

och användning av fordon på vägtrafikområdet

2018/19:33

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 december 2018

Stefan Löfven

Tomas Eneroth (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår två nya lagar, en vägtrafikdatalag och en lag om fordons registrering och användning. De ska ersätta lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Vidare föreslås följdändringar i ett antal lagar.

Förslagen innebär dels en modernisering av den nuvarande registerlag- stiftningen, dels en anpassning av bestämmelserna till EU:s dataskydds-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-01-07 Bordlagd: 2019-01-14 Hänvisad: 2019-01-16 Motionstid slutar: 2019-01-29
Förslagspunkter (13)