Bemyndiganden för elektronikavfall och bekämpningsmedel

Proposition 2012/13:161

Regeringens proposition 2012/13:161

Bemyndiganden för elektronikavfall och

Prop.

bekämpningsmedel

2012/13:161

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 maj 2013.

Fredrik Reinfeldt

Lena Ek

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås nya normgivningsbemyndiganden för genomförandet av två
EU-direktiv.
På avfallsområdet avser bemyndigandena dels insamlingssystem för återvinning eller återanvändning av elektriska och elektroniska produkter, dels ombud som ska fullgöra en producents skyldigheter. På kemikalieområdet avser bemyndigandena dels kontroll av utrustning för spridning av bekämpningsmedel, dels undantag från förbudet mot spridning av bekämpningsmedel från luftfartyg, dels avgifter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-05-27 Bordläggning: 2013-05-28 Hänvisning: 2013-05-29 Motionstid slutar: 2013-06-12
Förslagspunkter (2)