Beskattning av etanolbränsle

Proposition 2012/13:183

Regeringens proposition 2012/13:183

Beskattning av etanolbränsle

Prop.

2012/13:183

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 juni 2013

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en lagändring för att säkerställa att det av bestämmelserna i lagen (1994:1564) om alkoholskatt tydligt framgår att alkoholskatt inte ska betalas för etanolbränslen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2013 men ska tillämpas från och med den 1 oktober 2013.

1

Prop. 2012/13:183 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

3

2

Lagtext

..............................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-07-03 Bordläggning: 2013-08-15 Hänvisning: 2013-08-22 Motionstid slutar: 2013-10-02
Förslagspunkter (1)