Beskattning av tillsatser i motorbränsle

Proposition 2012/13:27

Regeringens proposition 2012/13:27

Beskattning av tillsatser i motorbränsle

Prop.

2012/13:27

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 oktober 2012

Carl Bildt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas vissa frågor om beskattningen av energiprodukter som säljs, förbrukas eller är avsedda att förbrukas som tillsatser i motorbränsle eller som medel för att utöka motorbränslets volym. Förslagen i propositionen avser att hantera frågan om skatteplikt för sådana produkter samt göra det möjligt att tillämpa bestämmelserna om uppskovsförfarandet vid flyttningar av dessa.

I propositionen föreslås även ett par förtydliganden av bestämmelsen om avdrag för skatt på bränsle i vissa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-10-23 Bordläggning: 2012-10-23 Hänvisning: 2012-10-24 Motionstid slutar: 2012-11-07
Förslagspunkter (2)