Bildning och tillgänglighet - radio och tv i allmänhetens tjänst 2014-2019

Proposition 2012/13:164

Regeringens proposition 2012/13:164

Bildning och tillgänglighet –

Prop.

radio och tv i allmänhetens tjänst
2014–2019

2012/13:164

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 juni 2013

Fredrik Reinfeldt

Lena Adelsohn Liljeroth

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till villkor och riktlinjer som ska gälla för den radio- och
tv-verksamhet
som bedrivs av Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) under kommande tillståndsperiod, fr.o.m. den 1 januari 2014 t.o.m. den 31 december 2019. En översyn ska göras efter halva tillståndsperioden.

Nuvarande villkor ska i huvudsak gälla även under nästa period men vissa förändringar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-06-19 Bordläggning: 2013-06-19 Hänvisning: 2013-06-24 Motionstid slutar: 2013-09-25
Förslagspunkter (6)