Bilskrotningsfonden, m.m.

Proposition 2006/07:40

2006/07:40

miljöbalken.

ringar

ningsbidrag.

för

bilar

inte

storlek.

23

föreskrifter.

dela

tare,

vägtrafikregister

nuari

(1987:10)

sakna

verket.

fordon.

uttjänta

premier

tekostnader

avsnitt

samlingssystem.

alltså

miljöbalken.

omfattning

ducentens

centen

producentens

rum.

ningskampanjer.

bilskrotare.

vägtrafikregister

(1987:10)

bilar

och

emot.

uttjänta

vinningsindustrierna.

bilen

för

inte

storlek.

23

jämförlig

meddela

skrotare,

2007.

vägtrafikregister

ringar

Larsson.

skrotningslagen.

ningsbidrag.

för

uttryck.

i

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-01-22 Bordläggning: 2007-01-24 Hänvisning: 2007-01-25 Motionstid slutar: 2007-02-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)