Bosättningskravet vid biluthyrning

Proposition 2012/13:83

Regeringens proposition 2012/13:83

Bosättningskravet vid biluthyrning

Prop.

2012/13:83

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Catharina
Elmsäter-Svärd

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag på hur lagen (1998:492) om biluthyrning bör anpassas för att uppfylla de krav som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden.

1

Prop. 2012/13:83

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

3

2

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:492) om

biluthyrning.......................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-12 Bordläggning: 2013-03-12 Hänvisning: 2013-03-13 Motionstid slutar: 2013-03-27
Förslagspunkter (1)