Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning

Proposition 2008/09:226

2008/09:226

brottmålsdomstolen.

sådant

utlandsstyrka,

lag,

skipning,

målsdomstolen.

brottmålsdomstolen.

lagstiftande

draget.

Internationella

se.

genom

ken.

2004/05:23)

Sverige,

stadgan,

skipning.

rättskipning

dess

nationell

an.

henne.

domstol.

bedömning.

förfalskad.

ciellt

domstolens

nödvändig.

störa

lens

5.1.5.

annan

störa

dess

gåtts

het.

för

avsnitt

regler

målsdomstolens

lösning.

brottsbalken.

domstolen

domstolar.

la

i

ras.

vittne.

rådet

beivras.

domstolen.

rande

internationellt

het)

risdiktionsbestämmelsens

balken)

säkerhetsråd.

skyddsprincipen.

ring
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-07-01 Bordläggning: 2009-08-13 Hänvisning: 2009-08-20 Motionstid slutar: 2009-09-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)