Budgetproposition för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor

Proposition 2012/13:1

Budgetproposition för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor

Regeringens proposition 2012/13:1

Budgetpropositionen för 2013

Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor

Regeringens proposition 2012/13:1

Budgetpropositionen för 2013

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2013.

Stockholm den 13 september 2012

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen sitt förslag till statens budget för 2013 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats till förslaget. Vidare presenteras förslag till riktlinjer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-09-20 Bordläggning: 2012-09-20 Hänvisning: 2012-09-27 Motionstid slutar: 2012-10-05
Förslagspunkter (254)
Bilagor (37)
Behandlas i betänkande (27)