Budgetpropositionen för 1998

Proposition 1997/98:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
Regeringens proposition

1997/98:1

Budgetpropositionen för 1998

Förslag till statsbudget för budgetåret 1998, reviderad finansplan,

ändrade anslag för budgetåret 1997, vissa skattefrågor, m.m.

.

Regeringens proposition

1997/98:1

Budgetpropositionen för 1998

Enligt 9 kap. 6 § regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till

statsbudget för

budgetåret 1998 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om

utgifter för

staten i enlighet med de specifikationer som fogats till förslaget.

Sundsvall den 11 september 1997

Göran Persson

Erik Åsbrink

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller regeringens förslag till statsbudget för budgetåret

1998. Förslaget

till statsbudget,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-09-19 Bordläggning: 1997-09-19 Hänvisning: 1997-09-23 Motionstid slutar: 1997-10-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (898)
Behandlas i betänkande (30)