Budgetpropositionen för 1999

Proposition 1998/99:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (1. Reviderad finansplan)

Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (1. Reviderad finansplan)
Regeringens proposition

1998/99:1

Budgetpropositionen för 1999

Förslag till statsbudget för budgetåret 1999, reviderad finansplan,

budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1998, skatte-

frågor, m.m.

Regeringens proposition

1998/99:1

Budgetpropositionen för 1999

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 § regeringsformen sitt förslag till

statsbudget för

budgetåret 1999 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om

utgifter för staten i

enlighet med de specifikationer som fogats till förslaget.

Stockholm den 5 oktober 1998

Göran Persson

Erik Åsbrink

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller regeringens förslag till statsbudget för budgetåret

1999. Förslaget till

statsbudget,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1998-10-13 Bordläggning: 1998-10-13 Hänvisning: 1998-10-15 Motionstid slutar: 1998-10-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (784)
Behandlas i betänkande (27)