Budgetpropositionen för 2000

Proposition 1999/2000:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
Regeringens proposition

1999/2000:1

Budgetpropositionen för 2000

Förslag till statsbudget för budgetåret 2000, reviderad finansplan,

budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1999,

skattefrågor m.m.

Regeringens proposition

1999/2000:1

Budgetpropositionen för 2000

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 § regeringsformen sitt förslag till

statsbudget för

budgetåret 2000 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om

utgifter för staten i

enlighet med de specifikationer som fogats till förslaget.

Stockholm den 9 september 1999

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller regeringens förslag till 2000-talets första

statsbudget. Förslaget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1999-09-20 Bordläggning: 1999-09-20 Hänvisning: 1999-09-21 Motionstid slutar: 1999-10-05
Förslagspunkter (674)
Behandlas i betänkande (27)