Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan budgetpolitiska mål, ändtrade anslag för budgetåret 2001 skattefrågor m m

Proposition 2001/02:1

Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan budgetpolitiska mål, ändtrade anslag för budgetåret 2001 skattefrågor m m

Regeringens proposition 2001/02:1

Budgetpropositionen för 2002

Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 2001, skattefrågor m.m.

Regeringens proposition 2001/02:1

Budgetpropositionen för 2002

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 § regeringsformen sitt förslag till statsbudget för bud- getåret 2002 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlig- het med de specifikationer som fogats till förslaget.

Stockholm den 6 september 2001

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2001-09-20 Bordläggning: 2001-09-20 Hänvisning: 2001-09-25 Motionstid slutar: 2001-10-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (303)
Bilagor (32)
Behandlas i betänkande (28)