Budgetpropositionen för 2010

Proposition 2009/10:1 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m.

Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m.
Budgetpropositionen för 2010

Regeringens proposition 2009/10:1

Budgetpropositionen för 2010

Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m.

Regeringens proposition 2009/10:1

Budgetpropositionen för 2010

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 § regeringsformen sitt förslag till statsbudget för budgetåret 2010 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats till förslaget.

Stockholm den 10 september

Maud Olofsson

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen sitt förslag till statsbudget för 2010 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-09-21 Bordläggning: 2009-09-21 Hänvisning: 2009-09-24 Motionstid slutar: 2009-10-06
Förslagspunkter (216)
Bilagor (35)
Behandlas i betänkande (27)