Budgetpropositionen för 2019

Proposition 2018/19:1

Utdrag:
Regeringens proposition
2018/19:1
Budgetpropositionen för 2019
Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2019.
Stockholm den 9 november 2018
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2019 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen (2011:203).
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-11-15 Bordlagd: 2018-11-15 Hänvisad: 2018-11-20 Motionstid slutar: 2018-11-30
Förslagspunkter (135)
Behandlas i betänkande (28)