Förslag till statsbudget för budgetåret 1997,m.m.Enligt 9 kap. 6 § regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1997 och föreslår att riksdagen beräknar inkom¶ster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med despecifikationer som fogats till förslaget.S

Proposition 1996/97:1

Regeringens proposition

1996/97:1

Förslag till statsbudget för budgetåret 1997,

m.m.

Enligt 9 kap. 6 § regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till

statsbudget för budgetåret 1997 och föreslår att riksdagen beräknar inkom-ster

och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats

till förslaget.

Stockholm den 12 september 1996

Göran Persson

Erik Åsbrink

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller regeringens förslag till statsbudget för budgetåret

1997. Förslaget till statsbudget, som omfattar alla inkomster och utgifter samt

andra betalningar som påverkar statens lånebehov, visar en omslutning på 676,6

miljarder
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1996-09-20 Bordläggning: 1996-09-20 Hänvisning: 1996-09-24 Motionstid slutar: 1996-10-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1142)
Behandlas i betänkande (29)