Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

Proposition 2005/06:106

Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

Regeringens proposition 2005/06:106

Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska

Prop.

unionen

2005/06:106

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den

Göran Persson

Laila Freivalds

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner anslutningsfördraget av den 25 april 2005 om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt slutakten till fördraget. Anslutnings- fördraget träder i kraft den 1 januari 2007, förutsatt att samtliga ratifikationsinstrument då har deponerats. Enligt fördraget finns en möjlighet att under vissa förutsättningar genom rådsbeslut skjuta upp en eller båda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-03-01 Bordläggning: 2006-03-06 Hänvisning: 2006-03-07 Motionstid slutar: 2006-03-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)