Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten

Proposition 2018/19:86

Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten

Regeringens proposition 2018/19:86

Datalagring vid brottsbekämpning –

Prop.

anpassningar till
EU-rätten

2018/19:86

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 mars 2019

Stefan Löfven

Mikael Damberg (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Enligt
EU-domstolens
avgörande i den s.k.
Tele2-domen
är den svenska datalagringen alltför omfattande och inte förenlig med
EU-rättens
krav. Regeringen föreslår därför anpassningar av regleringen om lagring och tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation i brottsbekämpande syfte, s.k. datalagring, som syftar till att göra reglerna förenliga med EU- rätten på området.

Regeringen bedömer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-04-02 Bordlagd: 2019-04-02 Hänvisad: 2019-04-03 Motionstid slutar: 2019-04-24
Förslagspunkter (3)