Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete

Proposition 2012/13:73

prop 2012/13 73

Regeringens proposition 2012/13:73

Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och

Prop.

straffrättsligt samarbete

2012/13:73

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 februari 2013

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen (EU). Därmed genomförs de återstående delarna av det s.k. dataskyddsrambeslutet.

Lagen ska tillämpas på uppgifter som överförs från eller till en annan
EU-medlemsstat
eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein i verk- samheter som har till syfte att förebygga, utreda,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-02-27 Bordläggning: 2013-03-04 Hänvisning: 2013-03-05 Motionstid slutar: 2013-03-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (14)