Den enskildes val av rättsligt biträde

Proposition 2008/09:232

2008/09:232

biträde.

kostnadsansvar

staten.

följande

för

tidsspillan.

burit

(1996:1619)

biträde.

biträde.

till

ikraftträdandet.

Ju2008/10605/DOM)

upphört.

förordnas.

ringens.

lagstiftning.

ordning.

ordnas.

avlägsen

instämmer

till

dömning.

terat

staten.

biträde.

ersättning.

karaktär.

svarare.

fullödigt

(1996:1619)

synnerliga

biträde.

5.3.

paragrafen

följande

burit

biträde.

biträde.

mycket.

av.

följande

rättegångsombud.

föranleda

burit

biträde.

biträde.

mycket.

ikraftträdandet.

Kvarnholt.

rättsligt

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-09-10 Bordläggning: 2009-09-10 Hänvisning: 2009-09-15 Motionstid slutar: 2009-09-30
Förslagspunkter (1)