Disciplinförseelser av krigsmän m.m.

Proposition 1993/94:112

Regeringens proposition

1993/94:112

Disciplinförseelser av krigsmän m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till

riksdagen.

Stockholm den 13 januari 1994

Bengt Westerberg

Anders Björck

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i

lagen (1986:644) om disciplinförseelser av

krigsmän, m.m.

Den 1 juli 1994 skall de myndigheter som för närva-

rande ingår i huvudprogram 1-4 i försvarsmakten

slås samman till en myndighet som skall kallas

Försvarsmakten. Vissa stödmyndigheter som i dag

ingår i huvudprogram
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-01-18 Bordläggning: 1994-01-18 Hänvisning: 1994-01-20 Motionstid slutar: 1994-02-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (10)