Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi

Proposition 2007/08:63

Regeringens proposition 2007/08:63

Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi

Prop.

2007/08:63

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 februari 2008

Fredrik Reinfeldt

Eskil Erlandsson

(Jordbruksdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Mot bakgrund av vissa återkommande brister i den offentliga djurskydds-

kontrollen finns ett behov av att bättre kunna styra, samordna och följa

upp kontrollen. Bristerna rör bl.a. likvärdigheten i den kommunala kon-

trollen och möjligheten att garantera att den Europeiska gemenskapens

bestämmelser om offentlig kontroll efterlevs. I propositionen föreslås

därför att kommunernas ansvar för den offentliga kontrollen av djur-

skydd ska flyttas över till länsstyrelserna.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-03-05 Bordläggning: 2008-03-05 Hänvisning: 2008-03-06 Motionstid slutar: 2008-03-26
Förslagspunkter (3)