Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet

Proposition 2016/17:47

Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet

Regeringens proposition 2016/17:47

Dokumentation vid internprissättning och land-

Prop.

för-land-rapportering
på skatteområdet

2016/17:47

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 december 2016

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till genomförande av OECD:s standard för dokumentation vid internprissättning och
land-för-land-rapportering.
Det lämnas även förslag till genomförande av
EU-direktivet
om ändring i rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning, avseende
land-för-land-rapportering
(DAC 4). Förslaget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-12-06 Bordlagd: 2016-12-06 Hänvisad: 2016-12-07 Motionstid slutar: 2017-01-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)