Driftsformer för sjukhus

Proposition 2006/07:52

2006/07:52

   
   

regi

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
   
       
 
   
     
     
     
       
       
   
     
       
       
     
   
   
   
   
   
   
     
     
   
     
     
   
   
   
   
     
       
   
 
kompetens.

rådet.

skild

landstinget.

   
 
     

nadseffektivitet.

   

svarande

självstyre.

         
       
           
       
       
       
       
       
       
         
         
       
         
         
       
         
         
       
       
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   
   
   
   
     
         

ans

den.

privata

ningens

av

mellan

sjukvården.

reprenad.

     

sjukvårdslagen

för

   
   
   

och

styckena.

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   

skild

skild

landstinget.

sjukhus

   
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-02-23 Bordläggning: 2007-02-23 Hänvisning: 2007-02-26 Motionstid slutar: 2007-03-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)