Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam

Proposition 1993/94:246

Prop.

1993/94:246Regeringens proposition

1993/94:246

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Vietnam

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 april 1994

Carl Bildt

Bo Lundgren

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett dubbelbeskattningsavtal

mellan Sverige och Vietnam och antar en lag om detta dubbelbeskattningsavtal.

Avtalet avses bli tillämpligt i Sverige på inkomst som förvärvas efter utgången

av det år då avtalet träder i kraft.

För närvarande finns inte något dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Vietnam.

1

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-04-19 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20 Motionstid slutar: 1994-05-04
Förslagspunkter (4)