Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland

Proposition 1993/94:230

Prop.

1993/94:230Regeringens proposition

1993/94:230

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Vitryssland

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 mars 1994

Bengt Westerberg

Bo Lundgren

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås riksdagen godkänna ett dubbelbeskattningsavtal mellan

Sverige och Vitryssland och anta en lag om avtalet. Avtalet har tagits in i

lagen som en bilaga. Det avses bli tillämpligt på inkomst som förvärvas efter

utgången av det år då avtalet träder i kraft.

Avtalet avses - såvitt gäller förhållandet mellan Sverige och Vitryssland -

ersätta ett avtal från 1981 mellan Sverige och Sovjetunionen.

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-04-11 Bordläggning: 1994-04-11 Hänvisning: 1994-04-12 Motionstid slutar: 1994-04-26
Förslagspunkter (4)