Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland

Proposition 1993/94:230

Prop.

1993/94:230Regeringens proposition

1993/94:230

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Vitryssland

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 mars 1994

Bengt Westerberg

Bo Lundgren

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås riksdagen godkänna ett dubbelbeskattningsavtal mellan

Sverige och Vitryssland och anta en lag om avtalet. Avtalet har tagits in i

lagen som en bilaga. Det avses bli tillämpligt på inkomst som förvärvas efter

utgången av det år då avtalet träder i kraft.

Avtalet avses - såvitt gäller förhållandet mellan Sverige och Vitryssland -

ersätta ett avtal från 1981 mellan Sverige och Sovjetunionen.

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-04-11 Bordläggning: 1994-04-11 Hänvisning: 1994-04-12 Motionstid slutar: 1994-04-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)