Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet

Proposition 2021/22:197

Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet

Regeringens proposition 2021/22:197

Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet

Prop.

2021/22:197

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 2022

Magdalena Andersson

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen lämnar förslag för att utöka möjligheterna till distans- utmätning och underlätta Kronofogdemyndighetens tillgångsutredningar i mål om utmätning.

Det är viktigt att Kronofogdemyndigheten har ändamålsenliga verktyg för att utreda om en gäldenär har utmätningsbar egendom och för att verk- ställa utmätningar. Genom ett effektivt förfarande blir fler skulder betalda snabbare och förtroendet för utsökningsförfarandet ökar. Kronofogde-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-03-29 Bordlagd: 2022-03-29 Hänvisad: 2022-03-30 Motionstid slutar: 2022-04-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)