Ekonomiska vårpropositionen

Proposition 2002/03:100

Bilaga 2

Redovisning av skatteavvikelser

PROP. 2002/03:100 BILAGA 2

Bilaga 2

Redovisning av skatteavvikelser

Innehållsförteckning

1

Inledning.................................................................................................................

5

2

Beskrivning av jämförelsenorm .............................................................................

5

2.1

Norm för inkomstbeskattningen...........................................................

6

2.2

Norm för indirekt beskattning av förvärvsinkomster ..........................

6

2.3

Norm för mervärdesskatten...................................................................

6

2.4

Norm för punktskatter...........................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.