Ekonomiska vårpropositionen

Proposition 2002/03:100

Bilaga 3

Fördelningspolitisk

redogörelse

PROP. 2002/03:100 BILAGA 3

Bilaga 3

Fördelningspolitisk redogörelse

Innehållsförteckning

Sammanfattning......................................................................................................

7

Inkomst- och lönefördelningen.............................................................................

7

Vad är fattigdom?...................................................................................................

7

1

Hushållens inkomster ............................................................................................

8

1.1

Inkomstutveckling..................................................................................

8

1.1.1

Förändring av ekonomisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.