Ekonomiska vårpropositionen

Proposition 2002/03:100

Ekonomiska vårpropositionen

Bilaga 1

Svensk ekonomi

PROP. 2002/03:100 BILAGA 1

Bilaga 1

Svensk ekonomi

Innehållsförteckning

Förord................................................................................................................................

7

1

Inledning.................................................................................................................

7

1.1

Sammanfattning ......................................................................................

7

1.2

Resursläget...............................................................................................

9

1.3

Finanspolitiken......................................................................................

10

1.4

Utvecklingen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.