Elektronisk stämningsansökan i brottmål

Proposition 2012:126

Regeringens proposition 2011/12:126

Elektronisk stämningsansökan i brottmål

Prop.

2011/12:126

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 mars 2012

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Som ett led i arbetet med att införa ett elektroniskt informationsflöde i brottmålsprocessen kommer åklagarna under våren 2012 att börja ge in stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll till domstolarna på elektronisk väg. Nuvarande formkrav i rättegångsbalken innebär dock att det parallellt med den elektroniska ingivningen måste ges in stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll i pappersform. I propositionen föreslår regeringen att formkraven anpassas så att det blir möjligt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida