Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

Proposition 2018/19:141

Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

Regeringens proposition 2018/19:141

Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

Prop.

2018/19:141

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 juni 2019

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda ett protokoll om elektroniska fraktsedlar till den s.k.
CMR-konventionen.
Konventionen reglerar inter- nationella transporter av gods på väg. Regeringen lägger också fram för- slag till lagändringar med anledning av tillträdet till protokollet.

Förslagen innebär att regleringen av internationella transporter av gods på väg anpassas till användning av elektroniska fraktsedlar i stället för fraktsedlar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-06-25 Bordlagd: 2019-06-25 Hänvisad: 2019-08-29 Motionstid slutar: 2019-09-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)