En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

Proposition 2017/18:133

Regeringens proposition 2017/18:133

En anpassning till dataskyddsförordningen av

Prop.

lagar inom Miljö- och energidepartementets

2017/18:133

verksamhetsområde

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 mars 2018

Stefan Löfven

Karolina Skog

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag som syftar till att anpassa lagstiftningen inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde till EU:s nya dataskyddsförordning. Lagförslagen innebär i huvudsak att hänvisningar till personuppgiftslagen (1998:204) tas bort eller ersätts av hänvisningar till EU:s dataskyddsförordning, i ett fall även till den lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-03-01 Bordlagd: 2018-03-01 Hänvisad: 2018-03-02 Motionstid slutar: 2018-03-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)